vad är och gör vi ?

Vi är ett konsultbolag som hjälper våra kunder med uppdrag inom mjukvarukonstruktion mestadels på server- och integrationsnivå. Vi har även uppdrag inom projektledning, utredning/förstudier samt undervisning inom mjukvarukonstrution på Universitetsnivå.